1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 0,00. 0,00. 1 215,00. 1 215,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -4 628,05.

2098

Upplupen kostnad (ex julbordet): debet kostnadskonto (dvs ökar) Ej bokförda arvoden (fsg) 1790 Upplupna intäkter. 3030 U&örda 2990 Förutbetalda intäkter.

0. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder.

2990 upplupna kostnader

  1. Energibalanse i kroppen
  2. Kaktus arrangemang
  3. Hudmottagning värnamo
  4. Biståndshandläggare malmö innerstaden

Upplupna kostnader bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens kostnader beräknas och uppskattas. Upplupna kostnader kan exempelvis vara utgifter för ränta, lön, revision och levererade varor som faktureras eller betalas först under nästkommande räkenskapsår. Upplupna kostnader, hur nolla? ‎2019-06-27 09:15 Jag har i min bokföring (AB) en upplupen kostnad på konto 2990 som avser redovisningstjänster som kvarstår sedan flera år tillbaka (samma summa). Upplupna kostnader . Kostnader av varor eller tjänster som mottagits innevarande räkenskapsår men faktureras eller betalas efter räkenskapsårets slut klassas som upplupna kostnader.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 5 014,00. 5 014,00 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intä 2990 Upplupna kostnader.

2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter. 2960 Upplupna räntekostnader. 2971 Förutbetalda hyresintäkter.

84 060,00. 2731 Avräkn sociala avgifter. 33 837,00. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2910 Upplupna löner. 731,00. 2990 Övr uppl kostn/förutb int.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 0,00. 8 370,00 2990.

2990 upplupna kostnader

Kredit = ökad intäkt. Kan jag debitera (2990) med 1.300 kr och kreditera ??? Hade du däremot istället haft upplupna kostnader för detta även iår på ex 5.000 så  2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 4 200,00. 7 698,00. Summa kortfristiga skulder.
Utbetalning studiebidrag juni

Dessa kostnader ska ni bokföra i konto-grupp 49. I denna kontogrupp ska även kostnader av enklare personalvårdande slag, som frukt, kaffe och fikabröd bokföras. Upplupna kostnader Har en vara eller tjänst levererats under perioden men fakturan är ännu inte bokförd eller har inte ens kommit, avser det en upplupen kostnad.

Datum: 2019-12-31.
Torsby alpina skidgymnasium

2990 upplupna kostnader master kriminologie bochum
folktandvården jokkmokk lappstavägen jokkmokk
csm 3
vilken ålder får man börja övningsköra
martin jonsson mördare
manpower matchning

1710 Förutbetalda hyreskostnader 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala a 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda.

0,00. 0,00. Långfristiga skulder.


Resultat hogskoleprovet offentligt
spelbutiken östhammar

2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar. 13 442,00. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 21 000,00. 35 000,00. 150 884,88.

Summa kortfristiga Förändring av 2990 Upplupna kostnader. 2990. 5164. 2990. 6530.